Termes d'ús

1. Termes i condicions del servei
Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

Titular: FINQUES DECANPI S.L., des d’ara “Finques Pi”
Direcció: Carrer Nou 17, 08395 Sant Pol de Mar
C.I.F.: B61986683

2. Condicions d’ús

2.1. Accés al Lloc Web
L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre
Amb caràcter general, per a l’accés als serveis i continguts del lloc web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquest. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

2.4. Exclusió de Responsabilitat
Finques Pi no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per Finques Pi l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Finques Pi no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

Finques Pi no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El servei d’accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, Finques Pi només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Finques Pi, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats pressuposa la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Finques Pi amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Finques Pi no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Finques Pi.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Finques Pi o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Finques Pi o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

2.7. Protecció de dades de caràcter personal
Finques Pi declara que compleix amb la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, així com amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari autoritza expressament a FINQUES DECANPI S.L., a introduir en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figuren en els formularis que hagués omplert per ser imprescindibles per poder prestar els serveis sol·licitats.

El Responsable del Fitxer és l’entitat mercantil FINQUES DECANPI S.L., i a efectes de l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es posa a disposició de tots els clients la següent adreça: FINQUES DECANPI S.L., amb domicili en Carrer Nou 17, Sant Pol de Mar (08395 Barcelona), així com la següent adreça de correu electrònic: info@finquespi.com.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del web de Finques Pi o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries en funció del nivell de seguretat aplicable sobre les dades que es tractin.

Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Finques Pi realitza els seus millors esforços per disposar de sistemes actualitzats amb la finalitat d’aconseguir la major eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

2.8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

2.9. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Finques Pi i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Compare listings

Compare